• Muzeul Satului

  2013-06-22 Muzeul Etnografic a fost înfiinţat încă din 1976 în centrul actual al satului Galeş, la stăruinţa învăţătorului emerit Florea State, cu aportul corpului didactic al Școlii satului, prin mijloace şi muncă benevolă de către săteni.

  Casa Muzeu a fost ridicată într-o clădire proprie, în stil argeşean, fiind concepută special cu această destinaţie pentru a rămâne ca un model de casă ţărănească din Galeşul secolelor XIX – XX. Clădirea este din bârne de lemn pe o temelie de piatră, cu sală la etaj, fiind acoperită cu șiță de brad.

  La primul nivel, casa este compusă din şase camere: două (bucătăria și odaia de dormit) sunt aranjate după specificul etnografic local; celelalte încăperi prezintă exponate variate ce înfăţişează portul şi îndeletnicirile localnicilor. Trecere se face dintr-una într-alta, pereţii sunt albi, văruiţi iar tavanele sunt din podină de fag bătută pe grinzi aparente din lemn.

  Dintre aceste 6 camere cu ferestre pe toate cele patru laturi ale casei, două sunt amenajate cu de-amănuntul ca şi odăile de altădată ale satului. Una este „odaia cu corlon” – bucătăria ţărănească de altădată – cu icoana în perete, la răsărit, cu pământ pe jos, cu masă de lemn, scaune, străchini de pământ, linguri de lemn, tronul de mălai. Elementul de bază care și dă denumirea camerei este corlonul sau hornul care asigura evacuarea fumului vetrei deschise pe care se gătea.

  iatacul

  Cealaltă este „odaia de dormit” sau „iatacul” pardosită cu scândură, cu icoană în perete, crucea de jurământ şi oala cu busuioc pe masă; aici vizitatorul descoperă patul tare de scândură pe care este așezată lada de zestre, acoperite cu frumoase ţesături colorate de lână. Atârnată de tavan găsim copăița în care mamele îsi legănau pruncii. Lada de zestre, în Galeș, conținea atât îmbrăcamințile special țesute și cusute de tânără pentru momentul cununiei cât și plocade, macate, ștergare, laițe, perdele și batiste cusute manual. Datoria tinerei mirese era să impodobească noul cuib conjugal cu țesăturile din lada ei de zestre.

  teascul pentru untdelemnCelelalte patru camere conţin exponatele strânse din gospodăriile sătenilor oglindind atât portul cât şi îndeletnicirile locuitorilor Galeşului. În camera mare se găsesc expuse mai multe costume bărbăteşti şi femeieşti lucrate în casă, „chilimuri” şi prosoape ţărăneşti. Exponatul central este teascul pentru untdelemn. Între uneltele rudimentare de uz casnic, teascul realizat integral din lemn a fost folosit în gospodăriile din Galeș din secolul XIX până după jumătatea secolului al XX-lea. Se obținea untdelemn din sămânță de dovleac sau din miez de nucă. Exponatul are o vechime de peste 100 de ani.

  Următoarea cameră este dedicată îndeletnicirilor feminine, fiind expuse unelte rudimentare specifice activităților casnice: războiul de țesut, vârtelnița, melița precum și tipare folosite pentru imprimarea modelelor de cusut pe ii și cămăși bărbătești.

  DSC_0022Există și camera dedicată îndeletnicirilor bărbătești. Ocupația de bază a găleșanilor fiind creșterea animalelor, oieritul, marea majoritate a exponatelor din această cameră o reprezintă obiectele legate de oierit: opinci, cojoace de lână, fluiere, ciubere și altele. Tot în această cameră sunt expuse topoare, cuțitoaie pentru șiță, instrumente pentru împletit funii de cânepă; găleșanii sunt recunoscuți ca buni dulgheri și șițari. Un loc aparte în această colecție îl ocupă carul cu roți de lemn având roțile realizate dintr-o secțiune circulară pe trunchi de lemn. Este din secolul XIX.

  În camera de la etajul Casei Muzeu sunt expuse fotografii și diplome care atestă activitatea fructuoasă la nivel național a Formației de dansuri populare și a Corului țărănesc din Galeș.IMG_20130614_163533

  În curtea Muzeului se află (încă din anul 1938) Monumentul Eroilor din piatră, cu vultur, închinat eroilor găleșani din primul război mondial.

  IMG_20141216_112753Din anul 2013 a fost așezată în curtea Muzeului cea mai veche troiță de lemn din Galeș, de care se știe din secolul XIX, posibil și mai veche.

  În prezent, Asociaţia Culturală Sătească Galeş, împreună cu intelectualii satului, are în grijă conservarea şi valorificarea fondului muzeal. Ne găsiți mai ușor accesând harta de mai jos,  sau trimițându-ne un e-mail la adresa: muzeul@satul-gales.ro.

  Muzeul este deschis vizitatorilor la cerere. Pentru a ne vizita vă rugăm să vă programați sunând la: telefon.