• Înfrățirea cu Galeșul de Sibiu

    Dintotdeauna găleșanii argeșeni și-au căutat originea în Galeșul de Sibiu, adică în Mărginimea Sibiului, ca și în părțile Făgărașului, de unde, sigur, în a doua parte a secolulului al XVIII-lea și după 1800, au trecut munții zeci de băjenari, oropsiți în pământul lor strămoșesc și nevoiți să-și găsească loc printre munteni. În a doua parte a secolului XX, fruntașii intelectuali al celor două localități s-au căutat și au refăcut legătura frățească dintre urmașii celor rămași și ai celor plecați în băjenie din părțile Ardealului.

    Astfel în octombrie 1976 se inaugura Muzeul Satului Galeș din Argeș în prezența fraților mărgineni; în decembrie 1989, cu patru zile înainte de prăbușirea unui regim ateu și totalitar, argeșenii și mărginenii cântau colinde și cântece vechi patriotice cu înflăcărare, la masă și în Sfânta noastră Biserică, nemaitemându-se de nimeni și de nimic. Întâlnirile frățești au fost apoi tot mai dese și mai frumoase, oamenii iubindu-se și stimându-se cu deplină simțire creștinească și curat românească: în noiembrie 1996 în Mărginime; în mai 1999 în Argeș.

    Din 9-10 septembrie 2006 întâlnirea fraților se va face sub egida ACSG, sărbătorindu-se la acea dată – în parteneriat cu Sfânta biserică din Galeșul nostru- 30 de ani de existență a Muzeului Satului Galeș. Ca și în precedentele 3 întâlniri, sărbătoarea s-a făcut deplin creștinește, participanții având în frunte pe preoții și duhovnicii lor.În 28 decembrie 2006 tinerii (junii) Galeșului nostru au participat pentru întâia oară la Festivalul Junilor din Mărginimea Sibiului, între cele 15-20 de cete de juni (sate ale Mărginimii) și aproximativ 300 de juni și junese din aceste cete. Cu această ocazie, nou orânduitul oraș Săliște a fost declarat de oficialitățiile Sibiului drept capitală cultural-spirituală a Mărginimii, iar satul nostru Galeș a fost recunoscut ca făcând parte din Mărginimea revărsată peste munți, cu „sânge și suflet” ardelenesc, ca și satele Vaideeni, Novaci ș.a.

    În august 2007 frații s-au reîntâlnit în Săliste-Galeș; în septembrie 2008 în Galeșul Argeșan apoi în 2009 august iarăși în Mărginime. Ultima întâlnire prilejuită de parada fără seamăn, veche de peste un secol, a Junilor și Juneselor din Mărginime a avut loc în 28 decembrie 2011.